VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Kort om Guttas Campus

Guttas Campus er et ideelt AS, registrert i Frivillighetsregisteret og heleid av Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse. Vårt hovedmål er å støtte elevenes faglige og sosiale utvikling, og å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole.

Hovedaktiviteten til Guttas Campus er et to ukers intensivt og tilpasset undervisningsopplegg for gutter som skal begynne i 10. klasse. Guttene får mulighet til å styrke seg faglig, personlig og sosialt for å være best mulig rustet for videre skolegang. Formålet er å gi dem mestring, trivsel og arbeidsglede. Vi arbeider med karakterstyrker og vårt faglige fokus er grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. Etter campen samles guttene annen hver uke på et mentorsenter, der de får hjelp til å opprettholde og videreutvikle det de har lært både om fag og karakterstyrker på læringscampen. I tillegg har vi startet Campus Ung som er tre ukers tilpasset undervisningsopplegg i skoleåret for både jenter og gutter.

Vi startet vår spennende reise i 2018 og har nå fire læringscamper fordelt på Osloregionen, Vestland og Nord-Norge. Arbeidet utføres av en kvalifisert, engasjert og dyktig stab som brenner for å gjøre en innsats for ungdommene. Vårt hovedmål er å styrke deres forutsetning for å mestre livet og fullføre videregående skole. Arbeidet evalueres, og vi kan vise til gode resultater. 

Har du lyst til å være med på reisen videre?

Vår dyktige daglig leder vil snart tre tilbake, og vi søker ny leder som kan ta oss videre med på denne viktige reisen. Vi søker derfor en utviklingsorientert leder med dokumenterte resultater innen skoleledelse. Du vil lede en organisasjon med kunnskapsrike medarbeiderne som bor og jobber i ulike landsdeler, primært i Oslo og Bergensregionene. Du må kunne møte ungdom på deres premisser og evne å bygge gode relasjoner til dem, til medarbeiderne dine og til medspillerne rundt oss.

Vi kan tilby en spennende og givende jobb som handler om å gi nye muligheter til ungdom som trenger det “lille ekstra”. 

Søknadsfrist innen 1. juni 2024 til post@guttascampus.no

 
 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for selskapets virksomhet, ledelse og drift på daglig basis og representerer Guttas Campus AS utad ved forhandlinger og avtaleinngåelser
 • Personalansvar for alle ansatte (5 faste ansatte og ca 45 innleid personell på læringscampene p.t.)
 • Ansvarlig for Guttas Campus sin faglige og pedagogiske profil, samt holde seg oppdatert på nyeste forskning og best practice
 • Utvikle nye og eksisterende prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Du har dokumentert ledererfaring med personalansvar fra utdanningssektoren

Personlige egenskaper

 • Du har høy relasjonskompetanse og spesielt gode kommunikasjonsferdigheter med både voksne og ungdommer
 • Du er kreativ og idéskapende, og har et blikk for utvikling

Annet

 • Norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Det må påregnes noe reiseaktivitet i Norge, samt deltakelse på læringsamper det første året

Vi tilbyr

 • En spennende og givende jobb som handler om å gi nye muligheter til ungdom som trenger det “lille ekstra”
 • Et godt arbeidsmiljø med en engasjert og dyktig stab
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Spørsmål kan rettes til:

Scroll to Top