VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Team

Guttas Campus

Omar Mekki

Daglig leder

Christina Berman

Admin. leder

Martin H. Guerra

Campsjef

Thea B. Johansen

Prosjektleder og ped. rådgiver

Erik Rosland

Mentorsenteransvarlig

Tone Gunn Solsvik

Prosjektleder Campus Ung

Styret

Anniken Hauglie

Styreleder

Jon Isebakke

Karianne Hjallen

Bjørn H. Gundersen

Referansegruppe

Elisbeth Dullum

Grunnskoledirektør Oslo kommune

Hanne M. Olsen

Avdelingsdirektør, PPT

Inger Bergkastet

Spesialpedagog, HINN

Ivar Frønes

Professor emeritus og sosiolog NUBU

Jon Isebakke

Styremedlem, Guttas Campus

Knut Roald

Professor emeritus, HVL

Per Øyvind Hammerstad

Rektor, Li skole

Terje Ogden

Professor emeritus og forsker NUBU

Trond Nilsen

Rektor, Lofsrud skole

Scroll to Top