Team

Omar Mekki

Daglig leder

Christina Berman

Admin. leder

Erik Rosland

Mentorsenteransvarlig

Thea B. Johansen

Pedagogisk rådgiver

Martin H. Guerra

Prosjektleder Vestland

Tone Gunn Solsvik

Prosjektleder Campus Ung

Styret

Anniken Hauglie

Styreleder

Per Tronsmo

Karianne Hjallen

Bjørn H. Gundersen

Referansegruppe

Elisbeth Dullum

Fung. områdedirektør Oslo kommune

Hanne M. Olsen

Avdelingsdirektør, PPT

Inger Bergkastet

Spesialpedagog, HINN

Ivar Frønes

Professor emeritus og sosiolog NUBU

Jon Isebakke

Områdedirektør, Oslo kommune (permisjon)

Knut Roald

Professor emeritus, HVL

Per Tronsmo

Styremedlem, Guttas Campus

Per Ø. Hammerstad

Rektor, Li skole

Terje Ogden

Professor emeritus og forsker NUBU

Trond Nilsen

Rektor, Lofsrud skole

Scroll to Top