VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Ønsker du å støtte Guttas Campus?

Guttas Campus er et ideelt AS, registrert i Frivillighetsregisteret og heleid av Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse. Selskapet har ikke et økonomisk formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.

Aktivitetene til Guttas Campus er et samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og vi er avhengig av støtte fra stiftelser og næringsliv for å gjennomføre intensive læringscamper for ungdom som er på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv.

Ønsker du å støtte arbeidet vi gjør med ungdommen, ta gjerne kontakt!

post@guttascampus.no

Scroll to Top