Guttas Campus

Vårt hovedmål er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, og å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole.

Mål for den enkelte gutt

Hva er Guttas Campus?

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsenter i ett år etter campen.

Engasjerte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter guttene med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Målgruppen

Målgruppen er gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole.

Oppfølging etter camp

Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første året på videregående skole.

På mentorsenteret skal vi hjelpe guttene med å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og karakterstyrker på campen. Mentorsenteret er bemannet av staben i Guttas Campus.

Les mer om læringscampen

Våre 5 hovedprinsipper

Scroll to Top