VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Campus Ung

Campus Ung er et tilpasset undervisningsopplegg for 20 – 30 elever, som strekker seg over tre uker. Målgruppen er jenter og gutter i ungdomsskolen som trenger en «boost» for å styrke seg faglig, personlig og sosialt. Elevene som deltar kan komme fra ulike klassetrinn og forskjellige skoler.

Campus Ung er et samarbeidsprosjekt mellom Guttas Campus og en eller flere kommuner, hvor kommunen(e) stiller med noe bemanning, samt besørger og betaler for campsted og bespisning. Guttas Campus dekker utgifter til egne ansatte, alt av læringsmateriell og en to dagers overnattingstur som oppstart på campoppholdet. Per i dag gjennomføres Campus Ung i Askøy og Nittedal, og tilbudet gjelder kun for elever fra disse kommunene.

For skoler/kommuner som er interessert i å høre mer, ta kontakt med prosjektleder Tone Gunn Solsvik.

Karakterstyrkeprogram

Vi tilbyr også et karakterstykeprogram for skoler som består av:

Den enkelte skole kan velge å innføre hele eller deler av programmet på et antall klasser, et helt trinn eller på hele skolen.

Velges ett trinn, vil vi anbefale 8. trinn slik at skolen kan etablere en praksis der opplegget blir en del av oppstartprogrammet for elevene.

For 9. og 10. trinn kan det da senere lages et oppfølgingsprogram. Det kan være gunstig å starte programmet for elevene ved skolestart. Programmet må være forankret i skoleledelsen og vil rette seg mot alle ansatte i skolen.

Hva får du i grunnpakken?

 • Planleggingsmøter mellom skoleledelsen og Guttas Campus i god tid før oppstart
 • Kickoff-møte med hele personalet der konseptet presenteres (3 timer)
 • Kickoff-samling med elevene ved skolestart
 • Oppfølgingssamling med erfaringsutveksling (1,5 time)
 • Veiledningsmøter underveis i arbeidet med Grunnpakken
 • Modellering av en økt med karakterstyrkene med elevene
 • Lærerveiledning med Power Point-presentasjon for syv karakterstyrkemoduler (14 leksjoner á 30 minutter)
 • Fri bruk av Guttas Campus konseptplakater
 • Veiledningshefte til foreldre
 • Foreldremøte/temakvelder med temaer om ungdom og foreldrerolle
 • Fagsamlinger i metodikk hhv regning, lesing og skriving
 • Fri bruk av programvarene til Frontread og Wizkids og opplæring av personalet
 • Flere Kickoff-samlinger
 • Tilbud om ekstra veiledning
 • Inspirasjonsforedrag for elever og lærere med temaer om ungdom, forventninger og grensesetting
Scroll to Top