VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Guttas Campus
-konferansen 2023

Konferansen retter søkelyset mot en sentral samfunnsutfordring i Norge: Mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv.

Gjennom innlegg fra fagpersoner og praktikere fra ulike fagområder, og ikke minst fra gutta selv, skal vi belyse:

Program
OSLO

Filmopptak av åpning v/byråd Usman Mushtaq

Filmopptak

Sesjon 1

Daglig leder og campsjef innleder om hvorfor og hvordan Guttas Campus ble etablert. Videre ønsker vi å ta konferansedeltakerne med på spennende møter med lærere og miljøarbeidere som brenner for Guttas Campus. De beskriver pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og evaluering.

Guttene selv blir også invitert på scenen for å dele sine erfaringer og opplevelser ikke minst fra jobbingen med fag og karakterstyrker. Via personlige historier, bilder og film skal konferansedeltakerne tas med på innsiden og få direkte innblikk i livet på camp og hvordan involverte voksne og gutter opplever det.

Filmopptak Presentasjon

 

Sesjon 2

Hva gjør Guttas Campus for deltakerne på lengre sikt? Det er tid for å lytte til gutter som har deltatt på Guttas Campus tidligere år, og hva sier foreldre og lærere om utbytte etter camp?

Guttas Campus jobber tett med skoleverket for oppfølging, gode tilpassede løsninger og informasjon/kurs om våre arbeidsmetoder med både faglig og personlig utvikling.

Filmopptak Presentasjon

Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Hva har vi erfart?

For å skape og vedlikeholde et trygt og godt skolemiljø for alle elever er det mange faktorer som har betydning. Hvilke faktorer er det vanskelig å komme utenom for å lykkes i dette arbeidet? Erfaringer fra praksis.

Filmopptak Presentasjon

Helse, kriminalitet, ungdom og dropout

Det er en sterk sammenheng mellom god helse, lite kriminalitet og å gjennomføre utdanningsløp. Men hvordan henger disse tingene egentlig sammen og hva kan politikere gjøre for å flere gjennom utdanningsløp? I dette foredraget vil jeg kaste lys over disse spørsmålene med eksempler fra egen og kollegaers forskning.

Filmopptak Presentasjon

Felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet

Alle mennesker har et behov for å høre til og en frykt for å bli ekskludert. Hva kjennetegner et fellesskap hvor deltakerne opplever høy mestringstro knyttet til egen og andres utvikling?

Filmopptak Presentasjon

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst

Oppførselen til en sårbar ungdom er en konsekvens av hvordan ungdommen har det. Når en ungdom utfordrer, avviser, krenker eller truer, så er det et desperat forsøk på å finne en løsning i usikkerheten som herjer inni dem. Det er nettopp da det er viktigst å være en trygg voksen som tåler dem og kan tilby veiledning.

Å klare å like en ungdom som oppfører seg uspiselig er lettere sagt enn gjort. Men det kan trenes på, og alt vi trener på blir vi bedre på. Marco skal gjennom foredraget dele historier fra samspillet med sårbare ungdommer, og dele noen enkle råd til hvordan vi kan trene på dette.

Filmopptak

Program
BERGEN

Filmopptak av åpning v/byrådsleder Rune Bakervik

Sesjon 1

Daglig leder og campsjef innleder om hvorfor og hvordan Guttas Campus ble etablert. Videre ønsker vi å ta konferansedeltakerne med på spennende møter med lærere og miljøarbeidere som brenner for Guttas Campus. De beskriver pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og evaluering.

Guttene selv blir også invitert på scenen for å dele sine erfaringer og opplevelser ikke minst fra jobbingen med fag og karakterstyrker. Via personlige historier, bilder og film skal konferansedeltakerne tas med på innsiden og få direkte innblikk i livet på camp og hvordan involverte voksne og gutter opplever det.

Filmopptak Presentasjon

 

Sesjon 2

Hva gjør Guttas Campus for deltakerne på lengre sikt? Det er tid for å lytte til gutter som har deltatt på Guttas Campus tidligere år, og hva sier foreldre og lærere om utbytte etter camp?

Guttas Campus jobber tett med skoleverket for oppfølging, gode tilpassede løsninger og informasjon/kurs om våre arbeidsmetoder med både faglig og personlig utvikling.

Filmopptak Presentasjon

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

På slutten av ungdomsskolen gjør jenter det bedre enn gutter i nesten alle fag. Dette har en rekke mulige konsekvenser for fullføring av videregående opplæring, arbeids- og familieliv, psykisk helse og dødelighet videre i livet. Hva kan være årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og hva kreves for å motvirke disse?

Presentasjon

Hva virker for gutta?

Temaet gutter og jenter kommer regelmessig på dagsordenen i media, og handler gjerne om at guttene gjør det dårligere enn jentene på skolen, og at de oftere får hjelp i skolen og av helse- og omsorgstjenestene. Guttene presterer dårligere i de fleste fag og de tilpasser seg dårligere elevrollen enn jentene.

Debatten om kjønnsforskjeller i skolen ganske opphetet, og noen mener at de finnes en anti-læringskultur blant gutter.  Så hva er det som får gutter til å fungere i skolen? Og er skolens undervisning og læringsmiljø tilpasset guttenes behov?

Presentasjon

Helse, kriminalitet, ungdom og dropout

Det er en sterk sammenheng mellom god helse, lite kriminalitet og å gjennomføre utdanningsløp. Men hvordan henger disse tingene egentlig sammen og hva kan politikere gjøre for å flere gjennom utdanningsløp? I dette foredraget vil jeg kaste lys over disse spørsmålene med eksempler fra egen og kollegaers forskning.

Filmopptak Presentasjon

Felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet

Alle mennesker har et behov for å høre til og en frykt for å bli ekskludert. Hva kjennetegner et fellesskap hvor deltakerne opplever høy mestringstro knyttet til egen og andres utvikling?

Filmopptak Presentasjon

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst

Oppførselen til en sårbar ungdom er en konsekvens av hvordan ungdommen har det. Når en ungdom utfordrer, avviser, krenker eller truer, så er det et desperat forsøk på å finne en løsning i usikkerheten som herjer inni dem. Det er nettopp da det er viktigst å være en trygg voksen som tåler dem og kan tilby veiledning.

Å klare å like en ungdom som oppfører seg uspiselig er lettere sagt enn gjort. Men det kan trenes på, og alt vi trener på blir vi bedre på. Marco skal gjennom foredraget dele historier fra samspillet med sårbare ungdommer, og dele noen enkle råd til hvordan vi kan trene på dette.

Filmopptak

Media

Kavlifondet presenterer Guttas Campus

Hva sier guttene?

Hva sier foreldre og lærere?

Scroll to Top