VI SØKER NY DAGLIG LEDER!

Personvernerklæring Guttas Campus

Hvem er vi

Guttas Campus AS org.nr. 920 287 301 er et aksjeselskap hvor Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse eier 100% av aksjene. Guttas Campus AS er et intensivt læringsprosjekt for gutter som er ferdig med 9.klasse. Målet er å få flere gutter til å fullføre videre utdanning. Vår nettside www.guttascampus.no inneholder informasjon om prosjektet og påmeldingsskjema.

Hvilke opplysninger samles inn

Vi har et søknadsskjema på hjemmesiden hvor informasjon om guttene som ønsker å delta påcampen blir lagret i vårt datalagringssystem Google Disk. Vi lagrer også e-post og annen skriftligkommunikasjon vi mottar. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nettsiden vår kan inneholde lenker til andre nettsteder. Guttas Campus AS er ikke ansvarlig for slike
eksterne nettsteder.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din

Informasjonen blir lagret i 5 år.

Analyse

Vi har tilgang til å analysere ikke personlig identifiserbar bruk av hjemmesiden gjennom WordPress.
Vi bruker ikke reklame eller andre salgsrelaterte sporinger på vår side.

Hvem vi deler din informasjon med

Vi deler ikke informasjonen din med noen 3dje part som ikke er tilknyttet prosjektet.
Skolen, foreldre/foresatte får tilgang til den enkeltes faglige vurdering etter campus.

Hvem vi deler din informasjon med

Du kan be om at vi sletter all personlig informasjon vi har om deg, dette gjelder ikke informasjon vi er forpliktet til å inneha for administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor sender vi din informasjon

Vi benytter Google skjemaer og Google Disk. Google har omfattende databeskyttelsesprosedyrer.

Spørsmål

Ta kontakt med Christina Berman hvis du har spørsmål.

Scroll to Top